JAVNI NATJEČAJ radi prodaje traktora IMT 549 4 WD s prikolicom BELIŠĆE JTP 4000

28. 8. 2019.

Temeljem članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima i Odluke Uprave Društva Povjerenstvo za raspisivanje natječaja oglašava

 

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje traktora IMT 549 4 WD s prikolicom BELIŠĆE JTP 4000

 

 1. PREDMET NATJEČAJA                  
 • VRSTA STROJA: TRAKTOR IMT                                    – VRSTA STROJA:  PRIKLJUČNO VOZOLO
 • tip vozila: 549                                                                       – tip vozila: JTP
 • model: 4WD                                                                          – model: 4000
 • boja: crvena                                                                           – proizvođač: BELIŠĆE
 • oblik karoserije: s kabinom                                                – oblik karoserije: otvorena
 • identifikacijski broj: 201015848                                       – boja: zelena
 • u prometu od: 2012.                                                            – u prometu od: 1994.
 • vrsta motora: DIESEL EURO 5                                        – najveća dopuštena masa / kg:4950
 • snaga motora (kW): 35                                                        – dopuštena nosivost /kg: 4000
 • zapremina motora ccm3: 2500                                         – broj osovina: 1
 • Radni sati ostvareno (h): 2965                                         – broj šasije: JTP400000R4940001

 

 1. UVJETI PRODAJE
 • prodaja traktora i prikolice obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda
 • kupnja moguća samo u paketu traktor + prikolica, zasebna kupnja nije moguća
 • pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s važećim propisima, a koje nemaju dugovanje prema tvrtki Kombel d.o.o.
 • zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu pogledati stroj radnim danom od 8 do 14 sati uz prethodnu najavu na mobitel: 098 252 635
 • početna cijena s uključenim PDV-om je 40.500,00 kn
 • zainteresirani ponuditelji obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % od početne cijene na žiro račun broj: IBAN HR4723400091100075704s pozivom na broj (OIB uplatitelja) s naznakom svrhe uplate ‘jamčevina za kupovinu traktora IMT i prikolice BELIŠĆE.
 • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Ako dva ili više ponuditelja daju isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je prije zaprimljena.
 • Javni natječaj će se izvršiti po načelu ‘viđeno-kupljeno’, te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

 

Ponude za natječaj s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se isključivo u pisanom obliku do 4.9.2019.  do 12 sati, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Na zatvorenoj omotnici navesti da se radi o Ponudi za javni natječaj za kupovinu traktora i prikolice IMT 549 4 WD s prikolicom BELIŠĆE JTP 4000

                                                                                                   -ne otvarati.

Ponude dostaviti na adresu:

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja

za prodaju radnog stroja

Radnička 1/B

31551 Belišće

 

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u Belišću u prostorijama Uprave Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B Belišće 4.9.2019.  godine u 12:00 sati i o rezultatu pisano izvijestiti ponuđače u roku 3 dana od dana otvaranja ponuda.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor, a kupac je dužan postignutu cijenu na natječaju uplatiti odmah nakon sklapanja ugovora, a najkasnije u roku od 10 dana. Preuzimanje stroja po uplati kupoprodajne cijene. U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana  kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju jamčevina se vraća u roku od tri (3) dana od dana završetka javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja

 

REZULTATI NATJEČAJA:

Zapisnik o otvaranju ponuda i Odluka o odabiru