Zimska služba

Kontakt: mob 098 252 635
Kontakt: mob 099 382 83 66

PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE ZA SEZONU 2016/2017

PLAN POTREBNIH RADNIKA I MEHANIZACIJE
Odgovorni voditelj Zimske službe – Zlatko Marušić

odgovara za pravovremenu izradu Plana rada zimske službe
odgovara za pravovremeni početak i obavljanje poslova
utvrđuje prioritete i stupanj pripravnosti za vrijeme zimske službe
nadzire rad i kontrolira uredno vođenje dokumentacije
Voditelj dežurne ekipe – Jasna Kunštek

prati vremensku situaciju
organizira intervenciju u dogovoru s voditeljem zimske službe i s nadzornom osobom investitora, tijekom redovnog radnog vremena, odnosno od 07.00-15.00 sati po potrebi i duže
vodi dnevnik Zimske službe
pravovremeno osigurava obavljanje poslova i broj potrebnih radnika
Radnici u zimskoj službi

osam strojara, dva radnika, jedan mehaničar koje u slučaju intervencije obavještava voditelj dežurne ekipe ili voditelj zimske službe
Mehanizacija

Komunal trak RASANT s plužnom daskom i rasipačem soli kom 1
Traktor ecotrac 35 HITTNER s plužnom daskom i rasipačem soli kom 1
Traktor IMT s rasipačem soli kom 1
Traktor ecotrac 40 HITTNER s plužnom daskom i rasipačem soli kom 1
Bager JCB (4) CX s plužnom daskom kom 1
Kamion MAN s plužnom daskom i rasipačem soli kom 1
Kamion IVECO s plužnom daskom kom 1

2. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Kriteriji za određivanje stupnjeva pripravnosti su vremenske prilike i pojave na kolniku:

I stupanj – odnosi se na pripravnost, a provodi je voditelj zimske službe kojeg praćenjem vremenske situacije i stanja na kolniku o istome obaviještava radnik na odlagalištu otpada (početak padalina, smrzavanje kolnika i sl.).

II stupanj – pojačana pripravnost uvodi se kad postoji realna mogućnost stvaranja poledice na kolniku, noćnih temperatura ispod 0º C i slabih oborina koje se pravovremenom intervencijom posipanja soli lako otapa, te nema posljedica na sigurnost u prometu.

III stupanj – potpuna pripravnost uvodi se kada su vremenske prilike takve da se predviđa obilniji intezitet padalina, kada je potrebno obaviti čišćenje prometnica od snijega, a po potrebi posipanje solju, a sve to u normalnim uvjetima pod kojima se smatra jednolično padanje snijega normalnog inteziteta i dužine trajanja

IV stupanj – uvodi se kada vremenske prilike poprime karakter elementarnih nepogoda. U takvim slučajevima moguće je provesti potpunu mobilizaciju ljudi i strojeva izvan društva.

Vrijeme djelovanja Zimske službe određuje se na temelju dnevne prognoze vremena koja ukazuje na minimalne i maksimalne dnevne temperature zraka, prognoze vjetrovitosti, vrste padaline, trajanja inteziteta padalina.

3.PRIORITETI I REDOSLJEDI INTERVENCIJA I ČIŠĆENJA SNIJEGA U BELIŠĆU I PRIGRADSKIM NASELJIMA

A) Belišće – ceste i parkirališta

1. Vijenac S. H. Gutmanna od Željezničke ul. (aut.kolodvor) – Dom zdravlja
2. Vijenac S. H. Gutmanna od Bel – porte, tržnica, Radnička ul. do Pilanske porte.
3. Vij. S.H. Gutmanna od Radničke do Željezničke (kod trgovine Megasan), Željeznička – A.G.Matoša do teretne porte
4. Od teretne porte do odlagališta otpada (Starovalpovački put + plato ispred vatrogasnog spremišta)
5. J. Račića – V.Nazora – A.Mihanovića – B.Jelačića – I. Gundulića.
6. A. Mihanovića – V. Nazora – D. Pejačević – P. Svačića – Dolac
7. M. Gupca – cijela ulica
8. I.G.Kovačića – A. Šenoe – P. Zrinskog – A. M. Reljkovića – Stanka Vraza
9. Oštri ćošak spojna cesta do M. P. Katančića – Lj. Posavskog – I.B. Mažuranić
10. M.Petra Katančića ( cijela ulica )
11. P.Zrinskog – N. Tesle – A. Hebranga – do Industrijske škole
12. J. Kozarca – spojna cesta M. P. Katančića – Starovalpovački put – Željeznička do Teretne porte.
13. K. Trpimira – K. Stepinca – Borik – Nova – Preradovićeva – Radićeva – K.D. Zvonimira – Bistrinačka.
14. Parkiralište u Radničkoj ulici i kod Bel – porte
15. E. Kvaternika od Željezničke ul. – A.G.Matoša, ulica Lj.Gaja – M. Gupca
16. Ostale ceste

B) Belišće – pješačke površine i biciklističke staze

1. Biciklistička staza Belišće – Valpovo ( obje strane )
2. Staza od porte Belišća d.d. do ulice P.Zrinskog – A.G.Matoša
3. Od Željezničke do A. G. Matoša prema Domu Kulture – Osnovna škola
4. Od Doma kulture – K. Tomislava (kružni tokovi ) do Bistrinaca
5. Vij. J. J. Strossmayera – B. Jelačića – A. Mihanovića – V. Nazora – I.G. Kovačića
6. K.A. Stepinca – Borik
7. Prilaz – industrijska škola
8. P. Zrinskog do groblja Belišće – Starovalpovački put
9. N. Tesle ( između ulice T. Ujevića i Petra Zrinskog )
10. Ispred vrtića, nove staze ispred Gradske uprave
11. Pješačka i biciklistička staza (STP- most na Dravi- spomen križ)
12. Ručno čišćenje svih pješačkih prijelaza

 

  1. C) Prigradska naselja- popis ulica za zimsko održavanje

 

    Asfalt Makadam   Ukupno
1. KITIŠANCI      
– Nova ulica 400 m   400 m
– Hrvatske mladeži 180 m   180 m
– K. A. Stepinca 190 m 150 m 340 m
UKUPNO     920 m
       
2. VINOGRADCI      
– M. Gupca ( Žup. cesta 350 m )      
– K. Tomislava 600 m   600 m
– S. Radića 300 m   300 m
UKUPNO     900 m
       
3. TIBORJANCI      
– B. Radića ( Žup.cesta 700 m )      
– Prilaz 200 m   200 m
– M. Gupca 500 m   500 m
UKUPNO     700 m
       
4. GAT      
– Kolodvorska 1060 m   1060 m
– S.Radića 1140 m   1140 m
– Školska   200 m 150 m   200 m
– 30. Svibnja   500 m     500 m
– M. Gupca   300 m     300 m
UKUPNO     3.350 m
       
5. VELIŠKOVCI      
– K.Tomislava ( Žup.cesta 1700 m ) 200 m    
– A. Mihanovića 600 m     800 m
– Z. Frankopanska 300 m     300 m
UKUPNO     1100 m
       
6. BOCANJEVCI      
– M. Gupca ( Žup.cesta 700 m )      
– M. Gupca 1000 m   1000 m
– V. Nazora   400 m     400 m
UKUPNO     1400 m
       
7. BISTRINCI      
– Radnička 570 m   570 m
– Marka Oreškovića 870 m   870 m
– I. G. KOvačića 730 m   730 m
– Fiskulturna 690 m   690 m
– J. Kozarca 280 m   280 m
– B. Radića 870 m   870 m
– V. Nazora 610 m   610 m
– Sv. Ana 1290 m   1290 m
– Dravska 350 m   350 m
– Lj. Gaja 1150 m   1150 m
– P. Preradovića 390 m   390 m
– M. Gupca 640 m   640 m
– Belišćanska 180 m   180 m
UKUPNO     8620 m

 

PLANIRANA POSIPALA:

– zimska sol              4,00 tona

– agregat – sipina      1,00 m3                              Sveukupno:    8.620 m

4. PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE

Sprečavanje klizavosti kolnika obavlja se u pravilu posipanjem soli odnosno kamenom sitneži, pijeskom i plantabonom. Posipanje se obavlja kamionom s rasipačem (alternativa je traktor i rasipač). Posipa se traka 2.00 m po osi kolnika u količini 150 kg soli/km kolnika (alternativa je 0.73 m³ kamene sitneži/km kolnika ili 0,45 m³ pijeska/km kolnika).

Isključivo se tretiraju samo asfaltne ceste, dok se makadam tretira samo u izuzetnim situacijama, ako postoji opravdana potreba posipanja. Ukoliko se ne postigne željeni rezultati u jednom prolazu, naknadno se obavlja posipanje cijele dionice ili samo zavoja, mostova, uspona, raskrižja na određenoj dionici ceste.

Čišćenje snijega s kolovoza obavlja se kada se za to ukaže potreba, odnosno kada se stvori ugažen sloj snijega visine min 10 cm. Čišćenje se obavlja odlaganjem snijega na rubnjacima, odnosno utovarom na vozilo i odvozom na odlagalište otpada, ukoliko se za to pokaže potreba i mogućnost.

Čišćenje se obavlja po unaprijed utvrđenim prioritetima i Planu zimske službe.

Naknadni radovi nakon prestanka padalina obuhvaćaju:

proširivanje očišćenog kolovoza
ručno čišćenje mostova i propusta
čišćenje raskrižja, prometne signalizacije, parkirališta i autobusnih ugibališta.
odvoz snijega
Obim i potrebu uvođenja naknadnih radova utvrđuju dogovorno odgovorna osoba Zimske službe i odgovorne osobe investitora i naručitelja.

Zimska služba se organizira od 15. 11. 2016. – 15. 3. 2017. god. za održavanje prohodnosti javnih površina prema programu i u skladu s prioritetima, odnosno u razdoblju prema vremenskim uvjetima.

Program je napravljen na bazi 6 intervencija. Obračun će biti izvršen prema stvarno izvedenim radovima koji se upisuju u Građevinski dnevnik ovjeren od investitora.

Izvanredne situacije izvan Programa odobrava investitor i iste se unose u građevinski dnevnik. U slučaju nedostatne mehanizacije Kombel d.o.o. će osigurati dodatnu mehanizaciju dogovorno s investitorom.

Ekipiranost radnika dijeli se u dvije grupe.

Odgovorni voditelj zimske službe

Zlatko Marušić

098/252-635 , 664 – 060; 803 – skraćeni

Voditelj dežurne ekipe

Jasna Kunštek

095/86-71-006, 808 – skraćeni

NADZOR

– Romano Klanjšček- grad Belišće

099/232-85-12

– Kata Budimir-Varžić- grad Belišće

099/232-85-13

– Policijska postaja Belišće- dežurni

031/238-439

Dežurni telefon u vrijeme radnog vremena Kombela od 07-15 sati je 031/662-243 ili mobitel 098/373-379, a izvan radnog vremena te vikendom i blagdanima na ODLAGALIŠTU OTPADA u Belišću je 031/662 – 272

Odgovorna osoba Zimske službe Direktorica

Zlatko Marušić Mr.sc. Marina Novoselnik,dipl.oec.

Skip to content