Zimska služba

 

PLAN RADA ZIMSKE  SLUŽBE ZA SEZONU 2023/2024

  1. PLAN POTREBNIH RADNIKA I MEHANIZACIJE

Odgovorna osoba – voditelj Zimske službe – Luka Budimir

-odgovara za pravovremenu izradu Plana rada zimske službe
-odgovara za pravovremeni početak i obavljanje poslova
-utvrđuje prioritete i stupanj pripravnosti za vrijeme zimske službe
-nadzire rad i kontrolira uredno vođenje dokumentacije

Voditelj dežurne ekipe – Tihomir Lovrenčić

-prati vremensku situaciju
-organizira intervenciju u dogovoru s voditeljem zimske službe i s nadzornom osobom investitora, tijekom redovnog radnog vremena, odnosno od 07.00-15.00 sati po potrebi i duže
-vodi dnevnik Zimske službe
-pravovremeno osigurava obavljanje poslova i broj potrebnih radnika

Radnici u zimskoj službi

deset strojara, dva radnika, jedan mehaničar koje u slučaju intervencije obavještava voditelj dežurne ekipe ili voditelj zimske službe

Mehanizacija

Traktor New Holand T 3.50 F s plužnom daskom i rasipačem soli     kom   1

Traktor New Holand TD 3.50 s plužnom daskom i rasipačem soli      kom   1

Traktor Ecotrac 40 HITTNER s plužnom daskom i rasipačem soli      kom   1

Bager JCB (4) CX s plužnom daskom                                                         kom   1

Kamion MAN s plužnom daskom i rasipačem soli                                  kom    1

2. STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI

Kriteriji za određivanje stupnjeva pripravnosti su vremenske prilike i pojave na kolniku:

I    stupanj – odnosi se na pripravnost, a provodi je voditelj zimske službe kojeg praćenjem vremenske situacije i stanja na kolniku o istome obavještava radnik na odlagalištu otpada (početak padalina, smrzavanje kolnika i sl.).

II  stupanj – pojačana pripravnost uvodi se kad postoji realna mogućnost stvaranja poledice na kolniku, noćnih temperatura ispod 0º C i slabih oborina koje se pravovremenom intervencijom posipanja soli lako otapa, te nema posljedica  na sigurnost u prometu.

III  stupanj – potpuna pripravnost uvodi se kada su vremenske prilike takve da se predviđa obilniji intenzitet padalina, kada je potrebno obaviti čišćenje prometnica od snijega, a po potrebi posipanje solju, a sve to u normalnim uvjetima pod kojima se smatra jednolično padanje snijega normalnog intenziteta i dužine trajanja

IV  stupanj – uvodi se kada vremenske prilike poprime karakter elementarnih nepogoda. U takvim slučajevima moguće je provesti potpunu mobilizaciju ljudi i strojeva  izvan društva.

Vrijeme djelovanja Zimske službe određuje se na temelju dnevne prognoze vremena koja ukazuje na minimalne i maksimalne dnevne temperature zraka, prognoze vjetrovitosti, vrste padaline, trajanja  intenziteta padalina.

3.PRIORITETI I REDOSLJED INTERVENCIJA I ČIŠĆENJA SNIJEGA U BELIŠĆU I PRIGRADSKIM NASELJIMA

A) Belišće – ceste i parkirališta

1. Vijenac S. H. Gutmanna od Željezničke ul. (aut.kolodvor) – Dom zdravlja
2. Vijenac S. H. Gutmanna od Bel – porte, tržnica, Radnička ul. do Pilanske  (HF) porte.
3. Vij. S.H. Gutmanna od Radničke do Željezničke (kod trgovine Megasan), Željeznička – A.G.Matoša do teretne porte
4. Od teretne porte do odlagališta otpada (Starovalpovački put + plato ispred vatrogasnog spremišta)
5. J. Račića – V.Nazora – A.Mihanovića – B.Jelačića – I. Gundulića.
6. A. Mihanovića – V. Nazora – D. Pejačević – P. Svačića – Dolac
7. M. Gupca – cijela ulica
8. I.G.Kovačića – A. Šenoe – P. Zrinskog – A. M. Reljkovića – Stanka Vraza
9. Oštri ćošak spojna cesta do M. P. Katančića – Lj. Posavskog – I.B. Mažuranić
10. M.Petra Katančića ( cijela ulica )
11. P.Zrinskog – N. Tesle – A. Hebranga – do Industrijske škole
12. J. Kozarca – spojna cesta M. P. Katančića – Starovalpovački put – Željeznička do Teretne porte.
13. K. Trpimira – K. Stepinca – Borik – Nova – Preradovićeva – Radićeva – K.D. Zvonimira – Bistrinačka.
14. Parkiralište u Radničkoj ulici i kod Bel – porte
15. E. Kvaternika od Željezničke ul. – A.G.Matoša, ulica Lj.Gaja – M. Gupca
16. Ostale ceste

B) Belišće – pješačke površine i biciklističke staze

1. Biciklistička staza Belišće – Valpovo ( obje strane )
2. Staza od porte Belišća d.d. do ulice P.Zrinskog – A.G.Matoša
3. Od Željezničke do A. G. Matoša prema Domu Kulture – Osnovna škola
4. Od Doma kulture – K. Tomislava (kružni tokovi ) do Bistrinaca
5. Vij. J. J. Strossmayera – B. Jelačića – A. Mihanovića – V. Nazora – I.G. Kovačića
6. K.A. Stepinca – Borik
7. Prilaz – industrijska škola
8. P. Zrinskog do groblja Belišće – Starovalpovački put
9. N. Tesle ( između ulice T. Ujevića i Petra Zrinskog )
10. Ispred vrtića, nove staze ispred Gradske uprave
11. Pješačka i biciklistička staza (STP- most na Dravi- spomen križ)
12. Ručno čišćenje svih pješačkih prijelaza

C) Prigradska naselja- popis ulica za zimsko održavanje

  Asfalt Makadam   Ukupno
1. KITIŠANCI
– Nova ulica 400 m 400 m
– Hrvatske mladeži 180 m 180 m
– K. A. Stepinca 190 m 150 m 340 m
UKUPNO     920 m
       
2. VINOGRADCI
– M. Gupca ( Žup. cesta 350 m )
– K. Tomislava 600 m 600 m
– S. Radića 300 m 300 m
UKUPNO     900 m
       
3. TIBORJANCI
– B. Radića ( Žup.cesta 700 m )
– Prilaz 200 m 200 m
– M. Gupca 500 m 500 m
UKUPNO     700 m
       
4. GAT
– Kolodvorska 1060 m 1060 m
– S.Radića 1140 m 1140 m
– Školska   200 m 150 m   200 m
– 30. Svibnja   500 m   500 m
– M. Gupca   300 m   300 m
UKUPNO     3.350 m
5. VELIŠKOVCI
– K.Tomislava ( Žup.cesta 1700 m ) 200 m
– A. Mihanovića 600 m   800 m
– Z. Frankopanska 300 m   300 m
UKUPNO     1100 m
6. BOCANJEVCI
– M. Gupca ( Žup.cesta 700 m )
– M. Gupca 1000 m 1000 m
– V. Nazora   400 m   400 m
UKUPNO     1400 m
7. BISTRINCI
– Radnička 570 m 570 m
– Marka Oreškovića 870 m 870 m
– I. G. Kovačića 730 m 730 m
– Fiskulturna 690 m 690 m
– J. Kozarca 280 m 280 m
– B. Radića 870 m 870 m
– V. Nazora 610 m 610 m
– Sv. Ana 1290 m 1290 m
– Dravska 350 m 350 m
– Lj. Gaja 1150 m 1150 m
– P. Preradovića 390 m 390 m
– M. Gupca 640 m 640 m
– Belišćanska 180 m 180 m
UKUPNO     8620 m

4. PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE

Sprečavanje klizavosti kolnika obavlja se u pravilu posipanjem soli odnosno kamenom sitneži, pijeskom i plantabonom. Posipanje se obavlja kamionom s rasipačem (alternativa je traktor i rasipač). Posipa se traka 2.00 m po osi kolnika u količini 150 kg soli/km kolnika (alternativa je 0.73 m³ kamene sitneži/km kolnika ili 0,45 m³ pijeska/km kolnika).

Isključivo se tretiraju samo asfaltne ceste, dok se makadam tretira samo u izuzetnim situacijama, ako postoji opravdana potreba posipanja. Ukoliko se ne postigne željeni rezultati u jednom prolazu, naknadno se obavlja posipanje cijele dionice ili samo zavoja, mostova, uspona, raskrižja na određenoj dionici ceste.

Čišćenje snijega s kolovoza obavlja se kada se za to ukaže potreba, odnosno kada se stvori ugažen sloj snijega visine min 10 cm. Čišćenje se obavlja odlaganjem snijega na rubnjacima, odnosno utovarom na vozilo i odvozom na odlagalište otpada, ukoliko se za to pokaže potreba i mogućnost.

Čišćenje se obavlja po unaprijed utvrđenim prioritetima i Planu zimske službe.

Naknadni radovi nakon prestanka padalina obuhvaćaju:

-proširivanje očišćenog kolovoza
-ručno čišćenje mostova i propusta
-čišćenje raskrižja, prometne signalizacije, parkirališta i autobusnih ugibališta.
-odvoz snijega
Obim i potrebu uvođenja naknadnih radova utvrđuju dogovorno odgovorna osoba Zimske službe i odgovorne osobe investitora i naručitelja.

Zimska služba se organizira od 15. 11. 2023. – 15. 4. 2024. god. za održavanje prohodnosti javnih površina prema programu i u skladu s prioritetima, odnosno u razdoblju prema vremenskim uvjetima.

Program je napravljen na bazi 6 intervencija. Obračun će biti izvršen prema stvarno izvedenim radovima koji se upisuju u Građevinski dnevnik ovjeren od investitora.

Izvanredne situacije izvan Programa odobrava investitor i iste se unose u građevinski dnevnik. U slučaju nedostatne mehanizacije Kombel d.o.o. će osigurati dodatnu mehanizaciju dogovorno s investitorom.

Ekipiranost radnika dijeli se u dvije grupe.

Odgovorni voditelj zimske službe

Luka Budimir

Voditelj dežurne ekipe

Tihomir Lovrenčić

NADZOR

– Dejan Šovagović – grad Belišće        099/497-76-93

– Romano Klanjšček – grad Belišće    099/232-85-12

– Policijska postaja Belišće- dežurni  031/238-439

Dežurni telefon u vrijeme radnog vremena Kombela od 07-15 sati je 031/662-243, a izvan radnog vremena te vikendom i blagdanima na ODLAGALIŠTU OTPADA u Belišću je 031/662 – 272

 

Skip to content