Sustav upravljanja kvalitetom

MISIJA I VIZIJA TVRTKE KOMBEL

Misija tvrtke odražava se u radu kojim poboljšavamo kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija Grada Belišće. Sve radne zadatke dobivene od poslodavaca težimo izvršiti kvalitetno, pravodobno i u skladu s načelima zaštite okoliša koji se primjenjuju u suvremenom svijetu. Istovremeno želimo osigurati kreativno radno okružje svojim zaposlenicima.

Temeljne vrijednosti tvrtke su:

Usredotočenost na korisnike naših usluga i njihove potrebe
Društvena i ekološka odgovornost
Održivi razvoj

Zadovoljstvo naših kupaca, korisnika usluga i poslodavaca naša je najveća vrijednost i stoga su središte pozornosti svih naših procesa i aktivnosti.

Društvena i ekološka odgovornost podrazumijevaju ekonomičnost poslovanja, čime smanjujemo negativne utjecaje na prirodni okoliš i uspostavu odgovornog odnosa prema svim dionicima u okruženju.

Održivi razvoj jedan je od preduvjeta opstanka tvrtke i stoga svakodnevno ulažemo napore u očuvanje prirodnih resursa – odvojeno prikupljamo stari papir i ostali reciklabilni otpad od građanstva, gradimo zelene otoke i tako omogućujemo našim građanima da pravilno zbrinu iskoristivi otpad, ugovorima s ovlaštenim koncesionarima zbrinjavamo opasni otpad nastao našom djelatnošću, provodimo sanaciju odlagališta…

Tvrtka je certificirana u skladu s međunarodnim normama ISO 9001,, ISO 14001 i HACCP načelima.

Vizija nam je postati i ostati moderna i učinkovita tvrtka unutar svog područja djelovanja.

POLITIKA KVALITETE, OKOLIŠA I SIGURNOSTI HRANE

Zadovoljstvo naših kupaca, korisnika usluga i poslodavaca naša je najveća vrijednost!

Cjelokupnu poslovnu aktivnost i poslovnu izvrsnost ostvarujemo kroz pravovremeno i ispravno pružanje sljedećih usluga:

– Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada,
– Zbrinjavanje neopasnog proizvodnog otpada,
– Održavanje i čišćenje javnih i prometnih površina,
– Upravljanje tržnicom, grobljima i odlagalištem otpada te
– Izvođenje radova na izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture i ostalih građevina.

Poslovni uspjeh i budućnost društva KOMBEL d.o.o. temeljen je na održivom razvoju i počiva na:

– Ispunjenju očekivanja, prepoznavanju budućih potreba i postizanju zadovoljstva kupaca i poslodavaca te
– Stalnom nastojanju zaštite okoliša primjereno naravi, opsegu i utjecaju na okoliš, kroz sve naše aktivnosti tijekom realizacije pružanja usluga.

Sve aktivnosti ostvarujemo kroz primjenu integriranog Sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti hrane, uspostavljenim i održavanim prema zahtjevima međunarodnih normi EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 i HACCP načelima, što uključuje izbor i stalni nadzor nad dobavljačima i kooperantima, s ciljem osiguranja kvalitetnih i ekološki prihvatljivih ulaznih sirovina, proizvoda i usluga.

Politika Sustava upravljanja temelj je integriranog Sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti hrane uspostavljenog i održavanog na način da zaposlenici na svim razinama i na čelu s upravom imaju obvezu:

– Osigurati ispunjenje zakonskih i drugih obvezujućih i provedbenih propisa Republike Hrvatske i lokalne zajednice,
– Osigurati ispunjenje zahtjeva i potreba korisnika i poslodavaca,
– Sprječavati onečišćenja okoliša kroz smanjenje nepovoljnog utjecaja i odgovornim gospodarenjem i racionalnom potrošnjom prirodnih resursa,
– Provoditi sve mjere za sustavno unapređenje stanja okoliša predviđene projektom sanacije odlagališta,
– Postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima u cilju postizanje ciljeva društva i zadovoljenje zahtjeva integriranog Sustava upravljanja opisanog u Priručniku upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti hrane,
– Neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa u skladu s potrebama i promjenama koje se događaju i proizlaze iz poslovnog okruženja društva,

– Osposobljavati se u provođenju konkretnih mjera zaštite okoliša,
– Besprijekorno održavati sredstva rada koja imaju utjecaj na okoliš i
– Uvoditi nove tehnologije s ciljem smanjenja negativnih utjecaja na okoliš i potrošnju prirodnih resursa i sirovina.

Uprava društva redovito utvrđuje godišnje ciljeve sa svrhom ostvarivanja vizije, misije, strategije rasta i politike kvalitete, okoliša i sigurnosti hrane.

Skip to content