Plan nabave

Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), te članku 20. Izjave o usklađivanju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. Belišće sa Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava društva – direktor, donosi

PLAN NABAVE za poslovnu godinu

Plan nabave za 2022. godinu možete vidjeti OVDJE.

Plan nabave za 2021. godinu možete vidjeti OVDJE.

Plan nabave za 2020. godinu možete vidjeti OVDJE.

Plan nabave za 2019. godinu možete vidjeti OVDJE.

Plan nabave za 2018. godinu možete vidjeti OVDJE.

Plan nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

Plan nabave za 2016. godinu možete vidjeti OVDJE.

Plan nabave za 2015. godinu možete vidjeti OVDJE.
Dopunu Plana nabave za 2015. godinu pogledajte OVDJE.

Plan nabave za 2014. godinu možete vidjeti OVDJE.
Dopunu Plana nabave za 2014. godinu pogledajte OVDJE.

Plan nabave za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE.

Plan nabave za 2012. godinu možete vidjeti OVDJE.
Dopunu Plana nabave za 2012. godinu pogledajte OVDJE.

Registar ugovora o javnoj nabavi

Detaljne objave ugovora o javnoj nabavi dostupne su na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Objavu ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu možete pogledati OVDJE.
Objavu ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu možete pogledati OVDJE.
Objavu ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu možete pogledati OVDJE.
Objavu ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu možete pogledati OVDJE.

Skip to content