Javna nabava

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Temeljem čl. 80. ZJN2016 naručitelj Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA U SUKOBU INTERESA S PREDSTAVNIKOM NARUČITELJA KOMBEL D.O.O.

U smislu čl. 76. i 77. ZJN2016 predstavnik naručitelja Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti iz čl. 76. st. 2. t. 1.i 2. ZJN2016 ili s njim povezana osoba iz čl. 77. st. 1. ZJN2016 je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

-Obiteljski dom TREĆA DOB Belišće, P. Zrinskog 5,

-Izrada svijeća IMB Belišće, Kardinala A. Stepinca, 23,

-Trgovina na malo ‘Dana’ Gat, Kralja Zvonimira 13.

-Biesterpfeld spezialchemie d.o.o. Zagreb, V. Holjevca 40, OIB: 90066189811

Astrabel d.o.o. Belišće, Vijenac S.H. Gutmanna 31, OIB 29745344300

 

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

Skip to content