Opći, pravni i kadrovski poslovi poslovi

Pododjel općih, pravnih i kadrovskih poslova obuhvaća:

pravne i kadrovske poslove,
poslove zaštite na radu i zaštite od požara,
poslove nabave i skladišta,
poslove arhiviranja,
i druge opće poslove bitne za funkcioniranje Društva.

Rukovoditelj Odjela zajedničkih poslova:

Zlatko Adjulović, dipl. iur.

031/664 021
099/26 56 739
E-mail: zlatko.adjulovic@kombel.hr

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/2013.) Komunalno poduzeće Kombel d.o.o. Belišće objavljuje: POPIS ZAKONA I OSTALIH PROPISA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA KOMUNALNOG PODUZEĆA KOMBEL d.o.o. BELIŠĆE

Skip to content