Zaštita podataka

Na ovome mjestu možete saznati više o:

Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka
kontakt podacima Službenika za zaštitu podataka.
Dokument “Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka“ društva (u daljnjem tekstu: Pravila, eng. Privacy policy) odnosi se na usluge i poslovanje Kombel d.o.o., (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO). Ova Pravila opisuju koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.

Ovaj smo dokument donijeli i usvojili jer zaštitu osobnih podataka smatramo vrlo važnom i temeljni je dio svih procesa i korporativnog upravljanja u DRUŠTVU. Dokument predstavlja okvir na koji način postupamo sa svim osobnim podacima koje prikupljamo u sklopu svojeg poslovanja, i donesena je kao jedna od organizacijskih mjera za usklađivanje sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (u daljnjem tekstu Uredba).
Ova Pravila privatnosti se ne odnose na treće strane, te pružatelje usluga i dobavljače. Ako za obradu Vaših osobnih podataka koristimo vanjske pružatelje usluga, i ukoliko se tada obrađuju osobni podaci govorimo o obradi (osobnih podataka) po nalogu. I u tom smo slučaju mi kao Voditelj obrade odgovorni za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Pravila privatnosti smo kreirali i usvojili jer želimo osigurati da smo usklađeni sa zakonskim zahtjevima i jer vodimo brigu o svim našim korisnicima i posjetiteljima:
– Važeće zakonske regulative za zaštitu osobnih podataka;
– Zaštite osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
– Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima;
– Smanjenje rizika povrede osobnih podataka;
– Edukacija i informiranja svih naših korisnika i ispitanika;
– Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka

Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

Naziv: Kombel d.o.o.
Adresa: Radnička 1/B
OIB: 24110100646
Kontakt telefon: 031/662 243
Adresa elektroničke pošte: kombel@kombel.hr

Više o kolačićima

 

Politika informacijske sigurnosti Kombel d.o.o.

Skip to content