EU projekt

Naziv projekta: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Korisnik:­­­­­­­ Kombel društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti

Kratki opis projekta:

Projektom se nabavlja novo komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada s mogućnošću istovremenog skupljanja dvije vrste otpada (papir i plastika) na mjestu nastanka otpada. Nabava vozila doprinijet će smanjenju količine otpada koja se odlaže na odlagališta te povećanju učinkovitosti rada na pojedinim programima odvoza, kao i povećanju standarda komunalne usluge u gradu Belišću. Uz nabavu vozila predviđena je provedba izobrazno-informativnih aktivnosti podizanja javne svijesti o potrebi izbjegavanja stvaranja otpada, kao prioritetu u suvremenoj hijerarhiji gospodarenja otpadom, te odvojenom skupljanju otpada kao najvažnijoj mjeri odgovornog postupanja s otpadom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (papira i plastike) u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koja se odlaže na odlagališta

Ukupna vrijednost projekta: 3.202.375,00 kuna

Iznos sufinanciranja EU: 1.140.302,25 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 9.7.2020. – 9.10.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

Marina Novoselnik

Tel. 031/ 662 243; e-mail: kombel@kombel.hr

Poveznice:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

__________________________________________________________________________________

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika.

Skip to content