Zajednički poslovi

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Radnička 1/B, 31551, Belišće
OIB: 24110100646, MB: 0578746
Tel: 031/ 662 243, Fax: 031/664 022
e-mail: kombel@kombel.hr

Trgovački sud u Osijeku – MBS: 030023904– Temeljni kapital: 8.820.400,00 kn
Uprava: mr.sc. Marina Novoselnik, dipl. oec. – direktorica
Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR4723400091100075704,
Slatinska banka d.d. Slatina IBAN: HR3724120091138001125

Rukovoditelj Odjela zajedničkih poslova:

Zlatko Adjulović, dipl. iur.

031/664 021
099/26 56 739
zlatko.adjulovic@kombel.hr

Opći, pravni i kadrovski poslovi poslovi

Pododjel općih, pravnih i kadrovskih poslova obuhvaća:

pravne i kadrovske poslove,
poslove zaštite na radu i zaštite od požara,
poslove nabave i skladišta,
poslove arhiviranja,
i druge opće poslove bitne za funkcioniranje Društva.

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/2013.) Komunalno poduzeće Kombel d.o.o. Belišće objavljuje:

 

Odluka o imenovanju povjerljive osobe

Obavijest poslovnim partnerima

Kombel d.o.o. Belišće od svibnja dio svog poslovanja preselio je u novu zgradu na prostoru Gospodarske zone sjever (u tvorničkom krugu) u kojoj se sada nalazi uprava društva i koja je novo sjedište društva. Kako je ranije cijeli tvornički krug imao istu adresu i kućni broj (Trg A. Starčevića 1) i Kombel je u početku, tj. nakon preseljenja koristio tu adresu. Nakon što je odlukom Gradskog vijeća oformljena Gospodarska zona sjever sva poduzeća unutar tvorničkog kruga dobila su svoju, novu adresu i kućni broj.

Rješenjem Područnog ureda za katastar Osijek, Odjela za katastar nekretnina Valpovo i zgradi u kojoj se nalazi sjedište Kombela određena je nova adresa.

Nova adresa Kombel d.o.o. je: Belišće, Radnička 1/B.

Obavijest korisnicima o preseljenju na novu lokaciju

Kombel d.o.o. preselio je dio svog poslovanja u novi prostor na adresi Tra A. Starčevića 1 (AOP – zgrada bivšeg računskog centra u tvorničkom krugu). U novom prostoru nalazi se uprava, služba nabave, te računovodstvo i kadrovski poslovi.

Molimo da nas za sve reklamacije i upite o računima za odvoz komunalnog otpada i sl. posjetite na novoj lokaiji radnim danom od 7 do 15 sati.

Obavijest o podjeli Društva

„Na temelju članka 550. g stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T

Skupština Društva Kombel d.o.o. Belišće odlučivat će o podjeli Društva na Skupštini koja će biti sazvana najranije nakon isteka roka od mjesec dana od dana dostave Plana podjele Društva u Sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Plan podjele Društva dostavljen je u Sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku dana 5. studenog 2013. godine.

Podjela trgovačkog društva Kombel d.o.o. Belišće provest će se odvajanjem dijelova imovine Društva, a da to Društvo ne prestaje s postojanjem, na novo Društvo, po svom obliku društvo s ograničenom odgovornošću, a u skladu sa člankom 550. a stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (odvajanje s osnivanjem), a u svezi s odredbom članka 202. Zakona o vodama u kojem je regulirano da javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

D i r e k t o r i c a

mr. sc. Marina Novoselnik, dipl.oec.

Obavijest

Računovodstveni poslovi

Pododjel računovodstvenih poslova

Pododjel računovodstvenih poslova obuhvaća:

poslove računovodstva,
blagajničke poslove,
sve ostale financijske poslove koji se obavljaju u Društvu.

Voditelj: Maja Boras

Telefon: 031/ 650 999

Pritužbe i kontrole računa: 031/651 103

Skip to content