Stari papir u Belišću i Bistrincima odvozi se u petak 1.6.2018. godine

Kombel d.o.o. u PETAK 1 . lipnja 2018. godine prikuplja stari papir na području grada Belišća i prigradskog naselja Bistrinci. Molimo iznesite prikupljeni papir i papirnu ambalažu i podržite ovu akciju, kako bi smanjili količinu otpada jer se stari papir reciklira te na taj način pridonosimo očuvanju okoliša i podizanju ekološke svijesti. Stari papir i papirnu ambalažu odložite u za to predviđene podijeljene PVC plave kante ili vreće, od 07:00 sati.
NAPOMENA: zbog povećanih količina odvojeno prikupljenog papira i papirne ambalaže akcija se može produžiti i na SUBOTU 2. lipnja 2018. godine.

Skip to content