PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ radi prodaje priključnog vozila – prikolice

Temeljem članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima i Odluke Uprave Društva – direktorice mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec. Povjerenstvo za raspisivanje natječaja oglašava

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje priključnog vozila – prikolice

1.PREDMET NATJEČAJA

VRSTA STROJA: PRIKLJUČNO VOZILO – PRIKOLICA
marka vozila: MUELLER MITTELTAL
tip vozila: KA C-113789
model: TA 18
proizvođač: MUELLER
država proizvodnje: NJEMAČKA
godina proizvodnje: 1992
NEREGISTRIRANA (ODJAVLJENO VOZILO)
oblik karoserije: OTVORENA SA SAMOISTOVARIVANJEM
nosivost 12750 kg,
masa: 5250 kg

2.UVJETI PRODAJE

prodaja prikolice obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda, uz postupak javnog otvaranja
pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s važećim propisima, a koje nemaju dugovanje prema Kombelu
zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu pogledati prikolicu radnim danom od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon: 031 662 833, mobitel: 099 219 78 49 (Josip Sitarić)
početna cijena je 30.000,00 kn + PDV
zainteresirani ponuditelji obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na blagajni Kombel d.o.o. ili na žiro račun broj: 2340009-1100075704 s pozivom na broj _(OIB uplatitelja)_ s naznakom svrhe uplate ‘jamčevina za kupovinu prikolice’
Ponude za natječaj s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se isključivo u pisanom obliku do 17. 3. 2017. do 12 sati, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Na zatvorenoj omotnici navesti da se radi o Ponudi za javni natječaj za kupovinu prikolice -ne otvarati.

Ponude dostaviti na adresu:

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za prodaju prikolice

Radnička 1/B 31551 Belišće

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u Belišću u prostorijama Uprave Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B Belišće 17. 3. 2017. godine u 13:00 sati

Javni natječaj će se izvršiti po načelu ‘viđeno-kupljeno’, te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor, a kupac je dužan postignutu cijenu na natječaju uplatiti odmah nakon sklapanja ugovora. U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i i gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju jamčevina se vraća u roku od tri (3) dana od dana završetka javnog natječaja.

Sudionici natječaja moraju predočiti osobnu iskaznicu ili punomoć.

Predsjednik Povjerenstva

Josip Sitarić, ing. građ.

Skip to content