Licitacija klupa na Tržnom centru u Belišću za 2017.-2018. godinu

JAVNO NADMETANJE za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću na kraće vremensko razdoblje

Oglašava se javno nadmetanje za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću, Vijenac S. H. Gutmanna 1/A za kraće vremensko razdoblje (razdoblje kraće od jedne godine, a u periodu od 1.3.2017. pa do 28.2.2018.)

Licitacija prodajnih mjesta za 2017. godinu, biti će održana u petak 24.2.2017. godine u 12:00 sati u prostoru Uprave tržnice.

PRAVILA LICITACIJE

-Ukoliko dva ili više zakupca potražuju isto prodajno mjesto, na isti vremenski rok, prednost zakupa prodajnog mjesta ima onaj zakupac koji ponudi veću cijenu

-Prednost zakupa prodajnog mjesta ima onaj zakupac koji potražuje prodajno mjesto na duže vremensko razdoblje.

-Pravo nadmetanja imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane, odnosno koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, te fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodajom vlastitih proizvoda koji se prema posebnim propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima – tržnicama, na temelju Rješenja Ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.

-Zakupci koji nisu podmirili svoja dugovanja prema Kombel d.o.o. do dana nadmetanja, neće moći pristupiti nadmetanju.

-Podzakup prodajnih mjesta nije dozvoljen.

-Po provedenom nadmetanju s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će se ugovor o rezervaciji klupa kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Sve informacije u svezi s nadmetanjem mogu se dobiti u Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Tržni centar Belišće na mobitel broj: 099/242 39 83 ili osobno kod gospodina Maria Nađa.

Skip to content