JAVNO NADMETANJE za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću na kraće vremensko razdoblje

Oglašava se javno nadmetanje za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću, Vijenac S. H. Gutmanna 1/A za kraće vremensko razdoblje (razdoblje kraće od jedne godine, a u periodu od 1.3.2018. pa do 28.2.2019.)

Licitacija prodajnih mjesta za 2018. godinu, biti će održana  u srijedu 28.2.2018. godine u 12:00 sati u prostoru Uprave tržnice.

 

      PRAVILA LICITACIJE

  • Ukoliko dva ili više zakupca potražuju isto prodajno mjesto, na isti vremenski rok, prednost zakupa prodajnog mjesta ima onaj zakupac koji ponudi veću cijenu
  • Prednost zakupa prodajnog mjesta ima onaj zakupac koji potražuje prodajno mjesto na duže vremensko razdoblje.
  • Pravo nadmetanja imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane, odnosno koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, te fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodajom vlastitih proizvoda koji se prema posebnim propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima – tržnicama, na temelju Rješenja Ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.
  • Zakupci koji nisu podmirili svoja dugovanja prema Kombel d.o.o. do dana nadmetanja, neće moći pristupiti nadmetanju.
  • Podzakup prodajnih mjesta nije dozvoljen.
  • Po provedenom nadmetanju s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će se ugovor o rezervaciji klupa kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Sve informacije u svezi s nadmetanjem  mogu se dobiti u Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Tržni centar Belišće na mobitel broj: 099/242 39 83  ili osobno kod gospodina Maria Nađa.

 

Direktorica

Mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec.

Skip to content