Javna nabava

POSTUPAK JAVNE NABAVE FINANCIJSKOG LEASINGA ZA KUPNJU KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA I KAMIONA S HIDRAULIČNOM PODIZNOM PLATFORMOM

0.0.Dokumentacija o nabavi- nacrt

0.3. Prilog II Tehnnička specifikacija

Troškovnik

2 Izvjesce o prethodnom savjetovanju

 

 

 

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

 

Temeljem čl. 80. ZJN2016 naručitelj Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA U SUKOBU INTERESA S PREDSTAVNIKOM NARUČITELJA KOMBEL D.O.O.

U smislu čl. 76. i 77. ZJN2016 predstavnik naručitelja Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti iz čl. 76. st. 2. t. 1. ZJN2016 ili s njim povezana osoba iz čl. 77. st. 1. ZJN2016 je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. Obiteljski dom TREĆA DOB

 

Plan nabave

Sukladno članku 28. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), te članku 20. Izjave o usklađivanju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. sa Zakonom o trgovačkim društvima, Uprava društva – direktor, donosi

PLAN NABAVE za poslovnu godinu

Plan nabave za 2012. godinu možete vidjeti OVDJE.
Dopunu Plana nabave za 2012. godinu pogledajte OVDJE.
Plan nabave za 2013. godinu možete vidjeti OVDJE.
Plan nabave za 2014. godinu možete vidjeti OVDJE.
Dopunu Plana nabave za 2014. godinu pogledajte OVDJE.
Plan nabave za 2015. godinu možete vidjeti OVDJE.
Dopunu Plana nabave za 2015. godinu pogledajte OVDJE.
Plan nabave za 2016. godinu možete vidjeti OVDJE.
Dopunu Plana nabave za 2016. godinu pogledajte OVDJE.
Plan nabave za 2017. godinu možete vidjeti OVDJE.

Plan nabave za 2018. godinu možete vidjeti OVDJE.

Dopunjen Plan nabave za 2018. godinu možete vidjeti OVDJE.

 


 

Registar ugovora o javnoj nabavi

Objavu ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu možete pogledati OVDJE.
Objavu ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu možete pogledati OVDJE.
Objavu ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu možete pogledati OVDJE.
Objavu ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu možete pogledati OVDJE.

Objava ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu – nije bilo ugovora o javnoj nabavi.

Objavu ugovora o javnoj nabavi za 2017 godinu možete pogledati OVDJE.

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE- prethodno savjetovanje

 

Sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), javni naručitelj Kombel d.o.o. objavljuje:

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA

 

Skip to content