Završeni natječaji

NATJEČAJI TVRTKE KOMBEL D.O.O.

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ radi prodaje priključnog vozila – prikolice

Temeljem članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima i Odluke Uprave Društva – direktorice mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec. Povjerenstvo za raspisivanje natječaja oglašava

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje priključnog vozila – prikolice

1.PREDMET NATJEČAJA

VRSTA STROJA: PRIKLJUČNO VOZILO – PRIKOLICA
marka vozila: MUELLER MITTELTAL
tip vozila: KA C-113789
model: TA 18
proizvođač: MUELLER
država proizvodnje: NJEMAČKA
godina proizvodnje: 1992
NEREGISTRIRANA (ODJAVLJENO VOZILO)
oblik karoserije: OTVORENA SA SAMOISTOVARIVANJEM
nosivost 12750 kg,
masa: 5250 kg

2.UVJETI PRODAJE

prodaja prikolice obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda, uz postupak javnog otvaranja
pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s važećim propisima, a koje nemaju dugovanje prema Kombelu
zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu pogledati prikolicu radnim danom od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon: 031 662 833, mobitel: 099 219 78 49 (Josip Sitarić)
početna cijena je 30.000,00 kn + PDV
zainteresirani ponuditelji obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na blagajni Kombel d.o.o. ili na žiro račun broj: 2340009-1100075704 s pozivom na broj _(OIB uplatitelja)_ s naznakom svrhe uplate ‘jamčevina za kupovinu prikolice’
Ponude za natječaj s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se isključivo u pisanom obliku do 17. 3. 2017. do 12 sati, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Na zatvorenoj omotnici navesti da se radi o Ponudi za javni natječaj za kupovinu prikolice -ne otvarati.

Ponude dostaviti na adresu:

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za prodaju prikolice

Radnička 1/B 31551 Belišće

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u Belišću u prostorijama Uprave Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B Belišće 17. 3. 2017. godine u 13:00 sati

Javni natječaj će se izvršiti po načelu ‘viđeno-kupljeno’, te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor, a kupac je dužan postignutu cijenu na natječaju uplatiti odmah nakon sklapanja ugovora. U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i i gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju jamčevina se vraća u roku od tri (3) dana od dana završetka javnog natječaja.

Sudionici natječaja moraju predočiti osobnu iskaznicu ili punomoć.

Predsjednik Povjerenstva
Josip Sitarić, ing. građ.


JAVNI NATJEČAJ radi prodaje priključnog vozila – prikolice

Temeljem članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima i Odluke Uprave Društva – direktorice mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec. Povjerenstvo za raspisivanje natječaja oglašava

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje priključnog vozila – prikolice

1.PREDMET NATJEČAJA

VRSTA STROJA: PRIKLJUČNO VOZILO – PRIKOLICA
marka vozila: MUELLER MITTELTAL
tip vozila: KA C-113789
model: TA 18
proizvođač: MUELLER
država proizvodnje: NJEMAČKA
godina proizvodnje: 1992
NEREGISTRIRANA (ODJAVLJENO VOZILO)
oblik karoserije: OTVORENA SA SAMOISTOVARIVANJEM
nosivost 12750 kg,
masa: 5250 kg

2.UVJETI PRODAJE

prodaja prikolice obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda, uz postupak javnog otvaranja
pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s važećim propisima, a koje nemaju dugovanje prema Kombelu
zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu pogledati prikolicu radnim danom od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon: 031 662 833, mobitel: 099 219 78 49 (Josip Sitarić)
početna cijena je 30.000,00 kn + PDV
zainteresirani ponuditelji obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene na blagajni Kombel d.o.o. ili na žiro račun broj: 2340009-1100075704 s pozivom na broj _(OIB uplatitelja)_ s naznakom svrhe uplate ‘jamčevina za kupovinu prikolice’
Ponude za natječaj s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se isključivo u pisanom obliku do 10. 3. 2017. do 12 sati, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Na zatvorenoj omotnici navesti da se radi o Ponudi za javni natječaj za kupovinu prikolice -ne otvarati.

Ponude dostaviti na adresu:

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja za prodaju prikolice

Radnička 1/B 31551 Belišće

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u Belišću u prostorijama Uprave Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B Belišće 10. 3. 2017. godine u 13:00 sati

Javni natječaj će se izvršiti po načelu ‘viđeno-kupljeno’, te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor, a kupac je dužan postignutu cijenu na natječaju uplatiti odmah nakon sklapanja ugovora. U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i i gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju jamčevina se vraća u roku od tri (3) dana od dana završetka javnog natječaja.

Sudionici natječaja moraju predočiti osobnu iskaznicu ili punomoć.

Predsjednik Povjerenstva

Josip Sitarić, ing. građ.


Licitacija klupa na Tržnom centru u Belišću za 2017.-2018. godinu

JAVNO NADMETANJE

za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću

na kraće vremensko razdoblje

Oglašava se javno nadmetanje za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću, Vijenac S. H. Gutmanna 1/A za kraće vremensko razdoblje (razdoblje kraće od jedne godine, a u periodu od 1.3.2017. pa do 28.2.2018.)

Licitacija prodajnih mjesta za 2017. godinu, biti će održana u petak 24.2.2017. godine u 12:00 sati u prostoru Uprave tržnice.

PRAVILA LICITACIJE

-Ukoliko dva ili više zakupca potražuju isto prodajno mjesto, na isti vremenski rok, prednost zakupa prodajnog mjesta ima onaj zakupac koji ponudi veću cijenu

-Prednost zakupa prodajnog mjesta ima onaj zakupac koji potražuje prodajno mjesto na duže vremensko razdoblje.

-Pravo nadmetanja imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane, odnosno koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, te fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodajom vlastitih proizvoda koji se prema posebnim propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima – tržnicama, na temelju Rješenja Ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.

-Zakupci koji nisu podmirili svoja dugovanja prema Kombel d.o.o. do dana nadmetanja, neće moći pristupiti nadmetanju.

-Podzakup prodajnih mjesta nije dozvoljen.

-Po provedenom nadmetanju s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će se ugovor o rezervaciji klupa kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Sve informacije u svezi s nadmetanjem mogu se dobiti u Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Tržni centar Belišće na mobitel broj: 099/242 39 83 ili osobno kod gospodina Maria Nađa.


Licitacija klupa na tržnici za razdoblje kraće od jedne godine

Oglašava se javno nadmetanje za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću, Vijenac S. H. Gutmanna 1/A za kraće vremensko razdoblje (razdoblje kraće od jedne godine, a u periodu od 1.3.2016. pa do 28.2.2017.)

Licitacija prodajnih mjesta za 2016. godinu, biti će održana u petak 26.2.2016. godine u 12:00 sati u prostoru Uprave tržnice.

PRAVILA LICITACIJE

Ukoliko dva ili više zakupca potražuju isto prodajno mjesto, na isti vremenski rok, prednost zakupa prodajnog mjesta ima onaj zakupac koji ponudi veću cijenu,
Prednost zakupa prodajnog mjesta ima onaj zakupac koji potražuje prodajno mjesto na duže vremensko razdoblje.
Pravo nadmetanja imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane, odnosno koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, te fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodajom vlastitih proizvoda koji se prema posebnim propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima – tržnicama, na temelju Rješenja Ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.
Zakupci koji nisu podmirili svoja dugovanja prema Kombel d.o.o. do dana nadmetanja, neće moći pristupiti nadmetanju.
Podzakup prodajnih mjesta nije dozvoljen.
Po provedenom nadmetanju s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će se ugovor o rezervaciji klupa kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Sve informacije u svezi s nadmetanjem mogu se dobiti u Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, Tržni centar Belišće na mobitel broj: 099/242 39 83 ili osobno kod gospodina Maria Nađa.


JAVNO NADMETANJE za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću

I. PREDMET NADMETANJA

Oglašava se javno nadmetanje za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću, Vijenac S. H. Gutmanna 1/A za razdoblje od jedne (1) godine, počevši od 01.03.2016. pa do 28.2.2017. godine, kako slijedi:

ZATVORENA ZELENA TRŽNICA
Početna cijena javnog nadmetanja za rezervaciju klupa je 2.650,00 kuna za godišnju rezervaciju u koju je uključen PDV. Nadmetanje se obavlja ZA SVE KLUPE.

MLIJEČNA TRŽNICA – LOKAL S RASHLADNIM VITRINAMA
Početna cijena javnog nadmetanja za rezervaciju ½ rashladne vitrine 2.650,00 kuna za godišnju rezervaciju u koju je uključen PDV.

Lokal s četiri rashladne vitrine ( ½ rashladne vitrine za jednog (1) zakupnika).

NATKRIVENA TRŽNICA ZA PRODAJU TEKSTILA, OBUĆE, PLASTIKE, PROIZVODA OD ŠIBE, PRUĆA, SLAME, DRVETA I SL.
Početna cijena javnog nadmetanja za rezervaciju klupa je 3.250,00 kuna za godišnju rezervaciju u koju je uključen PDV. Nadmetanje se obavlja ZA SVE KLUPE.

U cijenu nadmetanja za rezervaciju klupa uključena je dnevna naknada – pristojba.

Jedna (1) klupa predstavlja jedno (1) prodajno mjesto.

II. UVJETI NADMETANJA

Pravo nadmetanja imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane, odnosno koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, te fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodajom vlastitih proizvoda koji se prema posebnim propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima – tržnicama, na temelju Rješenja Ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.

Zakupci koji nisu podmirili svoja dugovanja prema Kombel d.o.o. do dana nadmetanja, neće moći pristupiti nadmetanju.

Podzakup prodajnih mjesta nije dozvoljen.

III. MJESTO I VRIJEME NADMETANJA

Licitacija prodajnih mjesta za 2016. godinu, biti će održana u srijedu 24.2.2016. godine u 12:00 sati u prostoru Uprave tržnice.

Po provedenom nadmetanju s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će se ugovor o rezervaciji klupa za 1 (jednu) godinu, kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Plaćanje rezervirane – licitirane klupe je u 3 (tri) rate. Prvu ratu zakupnik je dužan platiti odmah po potpisu ugovora, drugu ratu do 31.5.2016. godine a treću ratu do 30.9.2016. godine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz nadmetanja sadrži i najviši iznos rezervacije – zakupnine.

Ukoliko za jednu ili više klupa bude ponuda s istim ponuđenim iznosima, javno nadmetanje – licitacija se nastavlja do konačnog ponuđenog iznosa.

Sve informacije u svezi s nadmetanjem mogu se dobiti u Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće, Tržni centar Belišće na mobitel broj: 099/242 39 83 ili osobno kod gospodina Maria Nađa.

Direktorica

mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec.


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Sjever u Belišću

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće Kralja Tomislava 198/a, 31551, Belišće, OIB: 24110100646 raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J PROVEDENO!

za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu tvrtke Kombel d.o.o. u Gospodarskoj zoni Sjever u Belišću

Prodaje se dio građevinskog zemljišta, koje se nalazi u Gospodarskoj zoni sjever u Belišću, na sjevernoj strani k.č.br.358/17, k.o.Belišće, upisano u zk.ul.broj 1753, i to u površini od 2958 m2, a koja je određena prijedlogom parcelacije zemljišta izrađene od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Igora Đurite i koja je sastavni dio ove Odluke, a sve u svrhu izgradnje gospodarskog objekta.

Tekst natječaja možete pogledati OVDJE.
Obrazac Ponude možete preuzeti OVDJE.

Skip to content