Javni natječaj za prodaju poslovnog prostora Prostor uprave i veterinara k.o. Belišće, k.č.br. 400/6

Kombel d.o.o. za komunalne  djelatnosti Radnička 1/B, 31551, Belišće, OIB: 24110100646,

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju poslovnog prostora raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

 

za prodaju poslovnog prostora

Prostor uprave i veterinara k.o. Belišće, k.č.br. 400/6

 

Prodaje se poslovni prostor na tržnom centru u Belišću – Prostor uprave i veterinara k.o. Belišće, k.č.br. 400/6, suvlasnički dio 146/10000 etažno vlasništvo (E-26) u ukupnoj površini od 21,41 m2, u diobnom planu označen s oznakom 25.

 

Početna prodajna cijena poslovnog prostora određuje su u iznosu od 116.294,19 kn, a sukladno procjeni tržišne vrijednosti nekretnine, koji je izrađen od strane ovlaštene tvrtke STRUGA-GRADNJA j.d.o.o. Valpovo, Učka 54.

Cijena je bez pripadajućih poreza koje snosi kupac.

Cjelokupni tekst natječaja i obrazac ponude možete pruzeti:

Natječaj za prodaju poslovnog prostra

Obrazac ponude

 

Skip to content