Poziv na besplatno osposobljavanje nezaposlenih osoba za dobivanje ECDL diplome

Grad Belišće, kao nositelj projekta Slavonski “New deal” te partneri Lokalna razvojna agencija grada Belišća d.o.o., Kombel d.o.o. i Općina Bizovac pozivaju sve zainteresirane nezaposlene osobe na program osposobljavanja za dobivanje ECDL diplome. Program osposobljavanja obuhvaća područja: osnove računala, osnove komunikacije, obrada teksta i proračunske tablice. Nakon završene edukacije polaznici polažu ispit i stječu ECDL start diplomu.

Program osposobljavanja provodi se u sklopu projekta Slavonski “New Deal” – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”

Ciljna skupina, odnosno osobe koje mogu sudjelovati na edukaciji, su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina koji se vode na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno nezaposleni mladi od 15 do 29 godina, nezaposlene osobe s invaliditetom kao i nezaposlene žene (bez obzira na dob), hrvatski branitelji, članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida, djeca dragovoljaca Domovinskog rata, osobe starije od 50 godina i nacionalne manjine.

Uvjet polaznika: završena Osnovna škola.

Sudjelovanje na edukacijama je besplatno za sve pripadnike ciljanih skupina.

Na edukacije se možete prijaviti, najkasnije do 31.12.2019. godine putem: e-maila: ana.proloscic@lra-belisce.hr, telefonom: 099/464-2954 ili osobno u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Lokalna razvojna agencija grada Belišća).

Veselimo se Vašem dolasku.

Skip to content