Postavljeni kontejneri za tekstilni otpad, odjeću i obuću

12. 12. 2016.

U Belišću se konstantno radi na proširenju i poboljšanju komunalnih usluga i kvalitete života općenito. Tako su ovih dana na lokacijama uz zelene otoke u Belišću postavljeni novi spremnici za otpad i to kontejneri za otpadni tekstil, odjeću i obuću.

U planu je da se takvi spremnici postave i u sva prigradska naselja grada Belišća.