Posljednji odvoz zelenog otpada u 2018. godini

Kombel d.o.o. u subotu 24. studenoga 2018. godine obavlja akciju sakupljanja ZELENOG ili VRTNOG otpada na području grada Belišća i Bistrinaca.

Mole se građani da sav otpad nastao prilikom uređenja vrtova, voćnjaka ili vinograda ostave u subotu od 07 00 sati ispred svojih domova na slijedeći način:

– zeleni otpad nastao orezivenjem voćaka (grane) povezati u snopove dužine do 1,0 m,
– zeleni otpad (lišće, trava, grančice i sl.) ostavljati u vrećama bilo kojeg tipa ali da težina vreće ne prelazi 25 kg.

Molimo građane da se pridržavaju navedenih uputa, kako bi radnici Kombela d.o.o. što kvalitetnije sakupili i odvezli Vaš otpad na odlagalište.

Ovo je posljednji odvoz zelenog otpada u ovoj godini nakon čega slijedi stanka do ožujka i proljeća.

Skip to content