OBAVIJEST O PROMJENI RADNOG VREMENA BLAGAJNE KOMBEL D.O.O.

Kombel d.o.o. obavještava građane o novom radnom vremenu blagajne od 19.05.2018. godine.

Naime, od 1.5.2018. g., FINA je uvela novo radno vrijeme (prva i zadnja subota u mjesecu su neradne) što onemogućava polaganje skupljenih sredstava.

Umjesto dosadašnje radne subote, blagajna će redovno raditi ponedjeljkom u vremenu od 10 do 18 sati (rad sa strankama od 10:30 do 17:00) te kao do sada od utorka do petka u  vremenu   od 7 do 15 sati (rad sa strankama 7:30-14:00).

Skip to content