JAVNO NADMETANJE za godišnju rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću

  1. PREDMET NADMETANJA

Oglašava se javno nadmetanje za rezervaciju klupa na Tržnom centru u Belišću, Vijenac S. H. Gutmanna 1/A za razdoblje od jedne (1) godine, počevši od 01.03.2018. pa do 28.2.2019. godine, kako slijedi:

  1. ZATVORENA ZELENA TRŽNICA

Početna cijena javnog nadmetanja za rezervaciju klupa je 2.650,00 kuna za godišnju rezervaciju u koju je uključen PDV. Nadmetanje se obavlja ZA SVE KLUPE.

  1. MLIJEČNA TRŽNICA – LOKAL S RASHLADNIM VITRINAMA

Početna cijena javnog nadmetanja za rezervaciju ½ rashladne vitrine  2.650,00 kuna za godišnju rezervaciju u koju je uključen PDV.

Lokal s četiri rashladne vitrine ( ½ rashladne vitrine za jednog (1) zakupnika).

  1. NATKRIVENA TRŽNICA ZA PRODAJU TEKSTILA, OBUĆE, PLASTIKE, PROIZVODA OD ŠIBE, PRUĆA, SLAME, DRVETA I SL.

Početna cijena javnog nadmetanja za rezervaciju klupa je  3.250,00 kuna za godišnju rezervaciju u koju je uključen PDV. Nadmetanje se obavlja ZA SVE KLUPE.

U cijenu nadmetanja za rezervaciju klupa  uključena je dnevna naknada – pristojba.

Jedna (1) klupa predstavlja jedno (1) prodajno mjesto.

 

  1. UVJETI NADMETANJA

Pravo nadmetanja imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane, odnosno koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine, te fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i prodajom vlastitih proizvoda koji se prema posebnim propisima mogu prodavati na otvorenim prostorima – tržnicama, na temelju Rješenja Ureda državne uprave u jedinici područne  (regionalne) samouprave.

Zakupci koji nisu podmirili svoja dugovanja prema Kombel d.o.o. do dana nadmetanja, neće moći pristupiti nadmetanju.

Podzakup prodajnih mjesta nije dozvoljen.

 

III. MJESTO I VRIJEME NADMETANJA

Licitacija prodajnih mjesta za 2018. godinu, biti će održana  u petak 23. 2. 2018. godine u 12:00 sati u prostoru Uprave tržnice.

Po provedenom nadmetanju s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će se ugovor o rezervaciji klupa za 1 (jednu) godinu, kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Plaćanje rezervirane – licitirane klupe je u 3 (tri) rate. Prvu ratu zakupnik je dužan platiti odmah po potpisu ugovora, drugu ratu do 31.5.2018. godine, a treću ratu do 30.9.2018. godine.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz nadmetanja sadrži i najviši iznos rezervacije – zakupnine.

Ukoliko za jednu ili više klupa bude ponuda s istim ponuđenim iznosima, javno nadmetanje – licitacija se nastavlja do konačnog ponuđenog iznosa.

Sve informacije u svezi s nadmetanjem  mogu se dobiti u Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti, Tržni centar Belišće na mobitel broj: 099/242 39 83  ili osobno kod gospodina Maria Nađa.

 

Direktorica

Mr. sc. Marina Novoselnik, dipl. oec.

Skip to content