JAVNI NATJEČAJ radi prodaje traktora HITTNER ECOTRAC 35 i prikolice HITTNER 1,5

Temeljem članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima i Odluke Uprave Društva Povjerenstvo za raspisivanje natječaja oglašava

 

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje traktora HITTNER ECOTRAC 35 i prikolice HITTNER 1,5

 

 1. PREDMET NATJEČAJA                  
 • VRSTA STROJA: TRAKTOR                                          – VRSTA STROJA:  PRIKLJUČNO VOZOLO
 • tip vozila: ECOTRAC                                                        – tip vozila: PH
 • model: 35                                                                            – model:1,5
 • proizvođač: HITTNER                                                     – proizvođač: HITTNER
 • oblik karoserije: s kabinom                                             – oblik karoserije: otvorena – samoistovarna
 • traktorski priključak:planirna daska hidr. L+d 150  – boja: crvena
 • u prometu od: 2008.                                                        – u prometu od: 2008.
 • vrsta motora: DIESEL                                                      – najveća dopuštena masa / kg:2030
 • snaga motora (kW): 26                                                     – dopuštena nosivost /kg: 1500
 • zapremina motora ccm3: 1649 – broj osovina: 1
 • Radni sati ostvareno (h): 4764

 

 1. UVJETI PRODAJE
 • prodaja traktora i prikolice obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda
 • kupnja moguća samo u paketu traktor + prikolica, zasebna kupnja nije moguća
 • pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s važećim propisima, a koje nemaju dugovanje prema tvrtki Kombel d.o.o.
 • zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu pogledati stroj radnim danom od 8 do 14 sati uz prethodnu najavu na mobitel: 098 252 635
 • početna cijena s uključenim PDV-om je 20.000,00 kn
 • zainteresirani ponuditelji obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % od početne cijene na žiro račun broj: IBAN HR4723400091100075704s pozivom na broj (OIB uplatitelja) s naznakom svrhe uplate ‘jamčevina za kupovinu traktora i prikolice HITTNER.
 • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Ako dva ili više ponuditelja daju isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je prije zaprimljena.
 • Javni natječaj će se izvršiti po načelu ‘viđeno-kupljeno’, te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

 

Ponude za natječaj s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se isključivo u pisanom obliku do 4.9.2019.  do 12 sati, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Na zatvorenoj omotnici navesti da se radi o Ponudi za javni natječaj za kupovinu traktora i prikolice HITTNER  -ne otvarati.

Ponude dostaviti na adresu:

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja

za prodaju radnog stroja

Radnička 1/B

31551 Belišće

 

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u Belišću u prostorijama Uprave Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B Belišće 4.9.2019.  godine u 12:00 sati i o rezultatu pisano izvijestiti ponuđače u roku 3 dana od dana otvaranja ponuda.

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor, a kupac je dužan postignutu cijenu na natječaju uplatiti odmah nakon sklapanja ugovora, a najkasnije u roku od 10 dana. Preuzimanje stroja po uplati kupoprodajne cijene. U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana  kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju jamčevina se vraća u roku od tri (3) dana od dana završetka javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja

 

REZULTATI NATJEČAJA:

Zapisnik o otvaranju ponuda i Odluka o odabiru

Skip to content