JAVNI NATJEČAJ radi prodaje radnog stroja MINIBAGER JCB 804 Super

Temeljem članka 20. Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa Zakonom o trgovačkim društvima i Odluke Uprave Društva Povjerenstvo za raspisivanje natječaja oglašava

 

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje radnog stroja

MINIBAGER JCB 804 Super

 

 1. PREDMET NATJEČAJA
 • vrsta stroja: Mini bager
 • marka stroja: JCB
 • tip stroja: 804
 • model: SUPER
 • godina proizvodnje: 2005.
 • datum nabave: 28.7.2006.
 • vrsta motora: DIESEL
 • snaga motora (kW): 19,8
 • masa stroja (kg): 3.500,00
 • Radni sati ostvareno (h): 263 na dan procjene
 • Identifikacijski broj: SLP0804S5E0735792

 

 1. UVJETI PRODAJE
 • prodaja stroja obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda
 • pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s važećim propisima, a koje nemaju dugovanje prema tvrtki Kombel d.o.o.
 • zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu pogledati stroj radnim danom od 11 do 14 sati uz prethodnu najavu na telefon: 031 662 833, mobitel: 099 219 78 49
 • početna cijena s uključenim PDV-om je 86.428,65 kn
 • zainteresirani ponuditelji obvezni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % od početne cijene na žiro račun broj: IBAN HR4723400091100075704s pozivom na broj (OIB uplatitelja) s naznakom svrhe uplate ‘jamčevina za kupovinu radnog stroja MINIBAGER JCB 804 Super.
 • Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. Ako dva ili više ponuditelja daju isti iznos, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je prije zaprimljena.
 • Javni natječaj će se izvršiti po načelu ‘viđeno-kupljeno’, te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

 

Ponude za natječaj s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se isključivo u pisanom obliku do 30.1.2020.  do 12 sati, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Na zatvorenoj omotnici navesti da se radi o Ponudi za javni natječaj za kupovinu radnog stroja MINIBAGER JCB 804 Super -ne otvarati.

Ponude dostaviti na adresu:

Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja

za prodaju radnog stroja

Radnička 1/B

31551 Belišće

 

Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo u Belišću u prostorijama Uprave Kombela d.o.o. za komunalne djelatnosti, Radnička 1/B Belišće 30.1.2020.  godine u 12:00 sati

S najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se kupoprodajni ugovor, a kupac je dužan postignutu cijenu na natječaju uplatiti odmah nakon sklapanja ugovora, a najkasnije u roku od 10 dana. Preuzimanje stroja po uplati kupoprodajne cijene. U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponuditelju čija je ponuda izabrana  kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u cijenu.

Ponuditeljima koji nisu uspjeli na natječaju jamčevina se vraća u roku od tri (3) dana od dana završetka javnog natječaja.

 

Povjerenstvo za raspisivanje natječaja

Skip to content