Postupci javne nabave

Nabava financijskog leasinga za kupnju utovarivača na gusjenicama za rad na odlagalištu otpada 10-N1/2018

Prethodno savjetovanje dostupno i na poveznici: http://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2.Obavijest-prethodno_savjetovanje

DoN NABAVA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA KUPNJU UTOVARIVAČA

Prilog 1 Troškovnik

Prilog 2 Tehnička specifikacija

 

Nabava nafte i derivata 1-N2/2017

Obavijest o prethodnom savjetovanju

Prethodno savjetovanje otvoreno od 21.6. do 26.6.2017. godine.

Dokumentacija o nadmetanju – nacrt

Troškovnik – nacrt

Izvješće o savjetovanju